Upp till betraktaren

Under våren 2017 körde vi en lite annorlunda tävlingsform, som vi kallade Upp till betraktaren. Temat var Fönster och man fick ha upp till tre bilder per deltagare.
Vi anlitade tre olika fotoklubbar, som var för sig fick bedöma bilderna helt oberoende av varandra. På så vis ville vi bekräfta att det oftast ÄR upp till betraktaren om en bild är bra eller inte. Omdömena skilde sig en hel del mellan klubbarna.
De klubbar vi anlitade var Höganäs fotoklubb, Mora fotoklubb och Ölands fotoklubb.
Resultaten anges på varje bild, med placeringssiffra och bokstav för respektive klubb. 0 betyder oplacerad bild. H=Höganäs, M=Mora, Ö=Öland

Oplacerade bilder