2018, Tioårsjubileum – Tio

EXTRA MÅNADSTÄVLING FÖR KLUBBENS TIO-ÅRS JUBILEUM
Tema – TIO