Internkampen – Spegling

Dags att rösta på Internkampen

Röstningen är enkel.

Du ska välja sex bilder i respektive kategori. Ingen rangordning gäller!
Skriv kategori och bildens nummer på de sex bilder du röstar på.

Skicka dina röster till perabl@outlook.com senast den 21 februari 2023.

Tänk på att de bilder som vi gemensamt röstar fram, blir de totalt sex bilder i respektive kategori som vi ska tävla mot Lunds och Tyringes fotoklubbar med.
Det är tillåtet att rösta på egen bild.

Det är trevligt om alla klubbens medlemmar deltar i röstningen!