Internkampen – Övergivet

De 6 första placerade bilderna, är de som går vidare som Sjöbo Fotoklubbs bidrag till Bildkampen, som vi har tillsammans med Lunds och Tyringe fotoklubbar.
Bilder med poäng inom parentes är de som gått vidare!