Månadstävling

DIGITAL HANTERING UNDER PANDEMIN
Så länge vi på grund av Coronan har inställda möten, sker omröstningen digitalt, antingen via PM eller till perabl@outlook.com senast tisdagen då normalt medlemsmötet skulle hållits.
OBS! Den som deltar i tävlingen, ska även rösta! I annat fall diskvalificeras dennes bild!

Månadstävlingen är en stående punkt på våra medlemsmöten. Det handlar om en enkel tävling på ett givet tema, där alla närvarande på mötet röstar.
Alla som vill delta skickar bild senast onsdagen före aktuellt möte kl. 21.00 till perabl@outlook.com , om inget annat anges.
Inga speciella regler gäller. Det är fritt att tolka aktuellt tema hur man vill. Bilden kan vara färg, svart-vitt eller manipulerad. Enda krav som gäller är att det ska vara egna bilder. Finns inga krav på att bilden måste vara nytagen. Temat anges inför mötet, och det är helt fritt hur man vill tolka det.
Förutom att månadstävlingen är, och ska vara, en trevlig programpunkt att samlas kring och eventuellt få till lite bilddiskussioner, så är den också ett utmärkt sätt att få träning i bild-bedömning, och inte minst att bedöma bilder utifrån ett förbestämt tema. Vilket är användbart vid de tillfällen man deltar i bildjury åt andra klubbar.
Vill man ge bildkritik vid månadstävlingen är det öppet för det vid genomgången av resultatet. Önskar man kritik vid genomgången är det bara att säga till. Anser man att genomgången går för fort, är det också bara att säga till.
Det är viktigt att poängtera att månadstävlingen är en programpunkt, det är ingen tävling på blodigt allvar!
Minsta storlek 1200x (största sidan)

Så här fyller du i röstningen, alternativt ställer du upp det så här när röstningen sker digitalt.
Alla bilder ska placeras, utom din egen. Lämna den rutan tom.
Röstningen går till på så vis att man rangordnar bilderna, med nummer 1 på den bilden man tycker bäst om. Man skriver sin rangordning på lappar som delas ut på mötet. Alla bilder ska placeras. Deltar man med egen bild ska man inte fylla i något vid den bilden.