Möten

Alla möten är kl. 18.30 i Motorklubbens lokaler på Ommadalsvägen i Sjöbo, om inget anges!


GRILLMÖTE 5 JULI kl. 18.00
Vi har beslutat att ställa in detta möte, och hoppas istället på full uppslutning den 2 augusti.


MÖTEN – Våren / Sommaren 2022
2 augusti
_________________________________________________________

MÖTEN – Hösten 2022
6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december


”Samtal” mellan medlemmar går utmärkt att föra på våra Facebook-sidor;
Sjöbo Fotoklubb Bild & Diskussions-forum
Sjöbo Fotoklubb – Bildhjälpen