Möten

Alla möten är kl. 18.30 i lokaler, Ommadalsvägen i Sjöbo, om inget annat anges!


Medlemsmöte 4 juni 2019
Tema Månadstävlingen – RAK

Medlemsmöte 3 september 2019
Peter Blomdahl visar bilder 

Medlemsmöte 1 oktober 2019
Catherine Thiesen visar bilder

Medlemsmöte 5 november 2019
Mona Nielsen & Lars Olander visar bilder