Möten

Alla möten är kl. 18.30 i lokaler, Ommadalsvägen i Sjöbo, om inget annat anges!


VÄLKOMNA MED FÖRSLAG!
Snart är detta märkliga corona-år slut, och inför det kommande året känns det fortsatt ovisst vilka möjligheter vi kommer att ha för möten och andra verksamheter i klubben.
Som ni vet har vi ju fortsatt att hålla liv i vår månadstävling, som ju enkelt kan drivas via hemsidan.
Men det är även öppet för alla medlemmar att ställa frågor, diskutera, publicera bilder etc. på Facebook-sidan;

Sjöbo Fotoklubb Bild- & Diskussionsforum.
https://www.facebook.com/groups/204872692861040

Har du idéer eller något önskemål om någon lämplig aktivitet som kan genomföras under säkra former med tanke på coronan?
Kanske utflykt till plats där vi enkelt kan hålla avstånd. Hör av dig till någon av oss, och berätta. Kanske någon spontanutflykt tillsammans med andra fotovänner i klubben, inom närområdet.
Eller varför inte göra någon form av ”tema-utflykt” till skogen, landsbygden, någon tätort – där man i förväg kan bestämma något tema att fotografera efter. Sen kan bilderna presenteras i efterhand på hemsidan och Facebook.
Eller har du några andra förslag?
Vi har i alla fall tankar på att försöka hålla någon grillkväll eller liknande fram emot våren 2021, antingen vid Motorklubbens lokal, eller någonstans ute i någon av våra skogar.

Vi känner att bristen på möten och olika sammankomster faktiskt kan riskera att ta död på vår fotoklubb. Vi kan visst hålla månadstävlingen och även andra tävlingar digitalt, men det är ju trevligt att kunna träffas personligen också.
Så vi är öppna för alla förslag!Som det ser ut f n med coronapandemin, avvaktar vi med våra kommande möten. Information kommer upp här och på Facebooksidan Sjöbo Fotoklubb Aktuellt!
Månadstävlingen fortsätter dock, men omröstningen sker via mejl. 

”Samtal” mellan medlemmar går utmärkt att föra på vår Facebook-sida för de som önskar!
Sjöbo fotoklubb Bild & Diskussions-forum