Möten

Alla möten är kl. 18.30 i lokaler, Ommadalsvägen i Sjöbo, om inget annat anges!


 
”Samtal” mellan medlemmar går utmärkt att föra på vår Facebook-sida för de som önskar!
Sjöbo fotoklubb Bild & Diskussions-forum


Medlemsmöte 5 maj
Tema Månadstävlingen – VÅRVATTEN


Medlemsmöte 2 juni