Möten

Alla möten är kl. 18.30 i Motorklubbens lokaler, Ommadalsvägen i Sjöbo, om inget annat anges!


Medlemsmöte tisdag 6 februari 2018
Jane visar bilder
Tema månadstävlingen – GRYNING
OBS! Fr o m detta möte höjs fikapriset till 20,00 per person. (har faktiskt kostat 10,00 ända sedan klubbens start)
Kan numera betalas med Swish!


Årsmöte 20 februari 2018
Kallelse utskickad via mejl 2018-01-16
Klubbens tio år uppmärksammas!


Medlemsmöte 6 mars 2018
Peo visar bilder


Planerade medlemsmöten 2018
3 april
8 maj
12 juni