Möten

Alla möten är kl. 18.30 i Motorklubbens lokaler på Ommadalsvägen i Sjöbo, om inget anges!


MEDLEMSMÖTE – 6 december 2022 kl. 18.00


MÖTEN – Våren 2023
10 januari, 7 februari, 21 februari (årsmöte), 7 mars, 4 april, 2 maj, 30 maj, 4 juli, 1 augusti


”Samtal” mellan medlemmar går utmärkt att föra på våra Facebook-sidor;
Sjöbo Fotoklubb Bild & Diskussions-forum
Sjöbo Fotoklubb – Bildhjälpen