Möten

Alla möten är kl. 18.30 i Motorklubbens lokaler, Ommadalsvägen i Sjöbo, om inget annat anges!

Extramöte – Bilddiskussionsmöte 22 januari 2019 kl. 18.30
Alla närvarande tar med 5-10 bilder, som vi sedan diskuterar och ger bildkritik åt varandra. Kanske vi kan ge varandra lite goda råd eller så.

Medlemsmöte 5 februari 2019 kl. 18.30
Jörgen Nilsson visar bilder

Årsmöte 19 februari 2019 kl. 18.30

Medlemsmöte 5 mars 2019 kl. 18.30
Per Lindskog visar bilder