Möten

Alla möten är kl. 18.30 i Motorklubbens lokaler, Ommadalsvägen i Sjöbo, om inget annat anges!


 

Medlemsmöte 8 maj 2018
Lite lärdom om Photoshop med Per & Snezana Lindskog
Månadstävlingens tema – LÅT EN FÄRG DOMINERA


Medlemsmöte 12 juni 2018
Kent Hansson visar bilder


Medlemsmöte 4 september 2018
Maggie Wideheim visar bilder


Medlemsmöte 2 oktober 2018
Elisabeth Hellberg visar bilder


Medlemsmöte 6 november 2018
Anette & Peter Blomdahl visar bilder


Medlemsmöte 5 februari 2019
Jörgen Nilsson visar bilder