Möten

Alla möten är kl. 18.30 i lokaler, Ommadalsvägen i Sjöbo, om inget annat anges!


Medlemsmöte 4 februari 2019
Bildvisning . gäst Helén Hjalmarsson
Följ med Helén Hjalmarsson runt sin husknut till det lilla i det stora landskapet.
Skogen är min energikälla där jag fångar en detalj i det stora hela och ljuset har en stor betydelse. Jag jobbar till vardags som undersköterska i nattpatrullen/hemtjänsten i Höör.
Skogen har alltid lockat mig och varit min tillflykt och energikälla så länge jag kan minnas och där trivs jag bäst. En stor passion är att hitta detaljer,färg och form för att fånga det lilla i det stora landskapet.

Tema  Månadstävlingen – NATURENS MYSTIK


Årsmöte 18 februari 2019