Möten

Alla möten är kl. 18.30 i lokaler, Ommadalsvägen i Sjöbo, om inget annat anges!


Medlemsmöte 2 april 2019
Ulf Sivhed visar bilder
Tema Månadstävlingen – DÖRR

Medlemsmöte 7 maj 2019
Claes Fougt visar bilder

Medlemsmöte 3 september 2019
Mona Nielsen & Lars Olander visar bilder

Medlemsmöte 1 oktober 2019
Catherine Thiesen visar bilder