Möten

Alla möten är kl. 18.30 i Motorklubbens lokaler på Ommadalsvägen i Sjöbo, om inget anges!


Med tanke på det osäkra läget kring pandemin, som tycks öka igen nu, har vi beslutat att åter igen tills vidare ställa in våra medlemsmöten. Vi avvaktar utvecklingen och ser vad som händer framöver.

När det gäller månadstävlingen återgår vi till ordningen vi haft sen pandemin bröt ut. Vilket innebär att omröstningen sker via mejl (perabl@outlook.com) eller via PM på Facebook, senast tisdagen efter att bilderna lagts ut på hemsidan. (Se löpande information)


Grillmöte i April
Planen är att vi ska ha ett grillmöte i april, då vi hoppas på att vädret står på vår sida.
(mer information följer)

MÖTEN – Våren 2022;
4 januari, 1 februari, 1 mars, 5 april, 3 maj, 7 juni
Årsmöte 15 februari 2022 genomförs digitalt!
_________________________________________________________

”Samtal” mellan medlemmar går utmärkt att för på våra Facebook-sidor;
Sjöbo Fotoklubb Bild & Diskussions-forum
Sjöbo Fotoklubb – Bildhjälpen