Möten

Alla möten är kl. 18.00 i Motorklubbens lokaler på Ommadalsvägen i Sjöbo, om inget anges!


MEDLEMSMÖTE 4 APRIL 2023 KL 18.00


MÖTEN – Våren 2023
2 maj, 30 maj, 4 juli, 1 augusti

MÖTEN – Hösten 2023
5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december


”Samtal” mellan medlemmar går utmärkt att föra på våra Facebook-sidor;
Sjöbo Fotoklubb Bild & Diskussions-forum
Sjöbo Fotoklubb – Bildhjälpen