Möten

Alla möten är kl. 18.30 i lokaler, Ommadalsvägen i Sjöbo, om inget annat anges!


Medlemsmöte 1 oktober 2019
Catherine Thiesen visar bilder
Tema Månadstävlingen – HÖST

Medlemsmöte 5 november 2019
Mona Nielsen & Lars Olander visar bilder

Medlemsmöte 3 december 2019
Resultat av årstävlingen presenteras.