Möten

Alla möten är kl. 18.30 i lokaler, Ommadalsvägen i Sjöbo, om inget annat anges!


 
”Samtal” mellan medlemmar går utmärkt att föra på vår Facebook-sida för de som önskar!
Sjöbo fotoklubb Bild & Diskussions-forum

Som det ser ut f n med coronapandemin, avvaktar vi med våra kommande möten. Information kommer upp här och på Facebooksidan Sjöbo Fotoklubb Aktuellt!
Månadstävlingen fortsätter dock, men omröstningen sker via mejl.