Möten

Alla möten är kl. 18.30 i lokaler, Ommadalsvägen i Sjöbo, om inget annat anges!

 

Medlemsmöte – Grillträff 
Lördagen den 24 april kl. 13.00
(Med reservation för ev. förändrade umgängesregler)
Vid Motorklubbens lokal i Sjöbo


Som det ser ut f n med coronapandemin, avvaktar vi med våra kommande möten. Information kommer upp här och på Facebooksidan Sjöbo Fotoklubb Aktuellt!
Månadstävlingen fortsätter dock, men omröstningen sker via mejl. 

”Samtal” mellan medlemmar går utmärkt att föra på vår Facebook-sida för de som önskar!
Sjöbo fotoklubb Bild & Diskussions-forum