Årstävling 2018

Årstävlingen 2018 omfattar;
Kategori 1 – Färg Max 3 bilder
Kategori 2 – Svart-Vitt Max 3 bilder
Bilderna i kategori 1 & 2 behöver inte ha något samband med varandra.
Kategori 3 – Valfri sammanhängande kollektion / Tre bilder som på något vis hänger ihop, motiv och utformning är helt fritt – färg, s/v, manipulerat etc.

Deltagaravgiften är 50,00 per kategori.
Prispeng att vinna för respektive kategori – första, andra och tredje plats.
Bilderna får ej innehålla personnamn eller vattenstämplar.
Bilder ska lämnas digitalt senast 2017-11-06 och avgiften erläggs senast denna dag, kontant eller via Swish till tävlingsledaren (Jane).