Klubben

Scania Photoclub bildades officiellt vid ett möte den 5 februari 2008 i Sjöbo, och klubben har medlemmar förutom i Sjöbo även i Tomelilla, Hörby, Höör, Veberöd, Lund och Malmö.

Vid årsmötet i februari 2016 beslöts att klubbens namn skulle ändras till Sjöbo Fotoklubb.

Alla är välkomna!
Föreningen riktar sig till alla intresserade, amatör som proffs och alldeles oavsett hur enkel eller avancerad kamerautrustning man äger.
Det är helt enkelt bildintresset som förenar oss!
Medlemsmöten hålles normalt första tisdagen i månaden.

Alla möten är kl. 18.30 i Motorklubbens lokaler, Ommadalsvägen i Sjöbo, om inget annat anges!
Utöver detta gör vi en hel del gemensamma fotoutflykter också.

Vi finns även på Facebook, men du måste vara medlem för att få tillgång till det.

Sjöbo Fotoklubb är ansluten till
Riksförbundet Svensk Fotografi

Kontakta oss

 


STYRELSEN
Ordförande
Jane Lindbladh
jane.lindbladh@gmail.com
070 331 74 74

Kassör
Vakant

Sekreterare, kontaktperson & webbansvarig + t.f. kassör
P Andie Lindskog
perabl@outlook.com
070 636 30 92

Ledamot
Vakant

Suppleant
Vakant


VALBEREDNING

Inga Johansson
keramin@hotmail.com
070 335 52 73

Lars Olander
umpa@telia.com
073 352 00 45


REVISORER

Ingemar Andersson
ingemar.a@sjobo.nu
070 608 62 88

Per Palm
per.palm@sjobo.nu
073 412 73 27