Klubben

Sjöbo Fotoklubb bildades officiellt vid ett möte den 5 februari 2008 i Sjöbo, då under namnet Scania Photoclub.
Vid årsmötet i februari 2016 beslöts att klubbens namn skulle ändras till Sjöbo Fotoklubb.

Alla är välkomna!
Föreningen riktar sig till alla fotointresserade, allt mellan amatör och proffs och alldeles oavsett hur enkel eller avancerad kamerautrustning man har.
Bildintresset är det som förenar oss!
Medlemsmöten hålles normalt första tisdagen i månaden.

Alla möten är kl. 18.00 i Motorklubbens lokal, Ommadalsvägen i Sjöbo, om inget annat anges.
Utöver möten gär vi gemensamma fotoutflykter.

Vi finns även på Facebook, dit alla medlemmar är välkomna.

Sjöbo Fotoklubb är ansluten till
Riksförbundet Svensk Fotografi


Styrelsen

Jane Lindbladh – ordförande
jane.lindbladh@gmail.com

Andie Lindskog – sekreterare, webbansvarig och t.f. kassör
perabl@msn.com

Revisorer

Ingemar Andersson
ingemar.a@sjobo.nu

Per Palm
per.palm@sjobo.nu

Valberedning

Lars Olander
umpa@telia.com

Inga Johansson
keramin@hotmail.com