Klubben

 

Scania Photoclub bildades officiellt vid ett möte den 5 februari 2008 i Sjöbo, och klubben har medlemmar förutom i Sjöbo även i Tomelilla, Hörby, Veberöd och Staffanstorp!
Vid årsmötet i februari 2016 beslöts att klubbens namn skulle ändras till Sjöbo Fotoklubb.

Alla är välkomna!

Föreningen riktar sig till alla intresserade, amatör som proffs och alldeles oavsett hur enkel eller avancerad kamerautrustning man äger.
Det är helt enkelt bildintresset som förenar oss!
Medlemsmöten hålles normalt första tisdagen i månaden.
Alla möten är kl. 18.30 i Motorklubbens lokaler, Ommadalsvägen i Sjöbo, om inget annat anges!
Utöver detta gör vi en del gemensamma fotoutflykter också.
Vi finns även på Facebook, men du måste vara medlem för att få tillgång till dem. 

STYRELSEN
Ordförande
Per Palm                        0734 127327        
per.palm@sjobo.nu

Kassör
Peo Lindqvist                 0708 972230        mczigurd@gmail.com

Sekreterare, kontaktperson & webbansvarig
Per Lindskog                0706 36 30 92        perabl@outlook.com

Ledamot
Jane Lindbladh            0703 31 74 74        jane.lindbladh@gmail.com

Suppleant
Jörgen Nilsson             0702 11 94 08        nilsson.jorgen@tele2.se

VALBEREDNING

Per-Ove Ottosson    0737 278677      operove@gmail.com
Anette Blomdahl                                anetteblomdahl@yahoo.se

REVISORER

Ingemar Andersson     0706 086288  ingemar.a@sjobo.nu
Peter Blomdahl                                      rpmblom@yahoo.se