Klubben

Scania Photoclub bildades officiellt vid ett möte den 5 februari 2008 i Sjöbo, och klubben har medlemmar förutom i Sjöbo även i Tomelilla, Hörby, Höör, Veberöd, Lund och Malmö.

Vid årsmötet i februari 2016 beslöts att klubbens namn skulle ändras till Sjöbo Fotoklubb.

Alla är välkomna!

Föreningen riktar sig till alla intresserade, amatör som proffs och alldeles oavsett hur enkel eller avancerad kamerautrustning man äger.

Det är helt enkelt bildintresset som förenar oss!

Medlemsmöten hålles normalt första tisdagen i månaden.

Alla möten är kl. 18.30 i Motorklubbens lokaler, Ommadalsvägen i Sjöbo, om inget annat anges!

Utöver detta gör vi en hel del gemensamma fotoutflykter också.

Vi finns även på Facebook, men du måste vara medlem för att få tillgång till det.


STYRELSEN

Ordförande

Jane Lindbladh

jane.lindbladh@gmail.com

070 331 74 74


Kassör

Anette Blomdahl

anetteblomdahl@yahoo.se

073 312 15 08

Sekreterare, kontaktperson & webbansvarig

Per Lindskog

perabl@outlook.com

070 636 30 92

Ledamot

Jörgen Nilsson

jorgen.s.nilsson@hotmail.com

070 211 94 08

Suppleant

Peter Blomdahl

rpmblom@yahoo.se

073 394 72 72

VALBEREDNING

Inga Johansson

keramin@hotmail.com

070 335 52 73

Lars Olander

umpa@telia.com

073 352 00 45


REVISORER

Ingemar Andersson

ingemar.a@sjobo.nu

070 608 62 88

 
Per Palm

per.palm@sjobo.nu
073 412 73 27