Klubben

 

Scania Photoclub bildades officiellt vid ett möte den 5 februari 2008 i Sjöbo, och klubben har medlemmar förutom i Sjöbo även i Tomelilla, Hörby, Höör, Veberöd, Lund och Malmö.
Vid årsmötet i februari 2016 beslöts att klubbens namn skulle ändras till Sjöbo Fotoklubb.

Alla är välkomna!

Föreningen riktar sig till alla intresserade, amatör som proffs och alldeles oavsett hur enkel eller avancerad kamerautrustning man äger.
Det är helt enkelt bildintresset som förenar oss!
Medlemsmöten hålles normalt första tisdagen i månaden.
Alla möten är kl. 18.30 i Motorklubbens lokaler, Ommadalsvägen i Sjöbo, om inget annat anges!
Utöver detta gör vi en hel del gemensamma fotoutflykter också.
Vi finns även på Facebook, men du måste vara medlem för att få tillgång till det.


STYRELSEN

Ordförande
Jane Lindbladh
jane.lindbladh@gmail.com
070 331 74 74

Kassör
Peo Lindqvist
mczigurd@gmail.com
070 897 22 30

Sekreterare, kontaktperson & webbansvarig
Per Lindskog
perabl@outlook.com
070 636 30 92

Ledamot
Jörgen Nilsson
jorgen.s.nilsson@hotmail.com
070 211 94 08

Suppleant
Anette Blomdahl
anetteblomdahl@yahoo.se
073 312 15 08


VALBEREDNING

Inga Johansson
keramin@hotmail.com
070 335 52 73

Lars Olander
umpa@telia.com
073 352 00 45

REVISORER

Ingemar Andersson
ingemar.a@sjobo.nu
070 608 62 88
 
Peter Blomdahl
rpmblom@yahoo.se
073 394 72 72