RIFO

Riksfotoutstallningen 2020 inbjudan

OBS! Anmälningsavgiften måste betalas senast den 31 januari 2020 till Sjöbo Fotoklubbs Bg 250 – 2185, då inbetalningen till RSF sker klubbvis!