2023, september –

Bild insändes senast onsdag 31 augusti kl. 21.00 till perabl@outlook.com
Bilder som kommer in efter detta klockslag, när månadens bilder publicerats på hemsidan, kommer inte med!
TÄNK PÅ ATT AVLÄGSNA UPPGIFT OM COPYRIGHT PÅ DIN BILD!
OBS! Skicka bilden som ”Bifogad fil”! INTE infogad i mejl. Bilder som skickas som infogad, kommer ej med! Detta eftersom det ofta är problem att spara ner bilder som ”infogad”, och kan ibland leda till försämrad bildkvalité eller merjobb för min del.
När månadens bilder publicerats på klubbens hemsida, tas inga fler bilder emot!

Tolkning av temat!
Det tema som anges för respektive månad är helt fritt att tolka hur man vill. Singular eller pluralis är också valfritt. Anges det exempelvis ”Båt” kan det gälla både ”Båt” eller ”Båtar” etc.
Om det å andra sidan är tänkt att det bara ska vara singularis bör det anges som ”En båt” etc.